Κτηματολόγιο - Δασικοί χάρτες – Τεχνική έκθεση για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασικές ή μη δασικές

Η έλευση του κτηματολογίου με την ταυτόχρονη κτηματογράφηση της χώρας και την δημιουργία γεωχωρικών βάσεων δεδομένων με την αντίστοιχη νομική πληροφορία ( ιδιοκτησίες, συμβόλαια, βάρη κλπ) δημιούργησε την ανάγκη για την σωστή υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τοπογράφο μηχανικό, καθώς μόνο ο τοπογράφος μηχανικός έχει την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση να αντιστοιχίσει την χωρική και νομική πληροφορία.

 

Το γραφείο μου έχει την εμπειρία για την ορθή σύνταξη της Δήλωσης  Νόμου  2308 / 1995  (δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο) καθώς έχει συντάξει και καταθέσει εκατοντάδες δηλώσεις* ιδιοκτησίας για δεκάδες ιδιώτες και οργανισμούς.

*Κατά το έτος 2019 με την μορφή κοινοπραξίας με συνάδελφο μηχανικό κατατέθηκαν περίπου 2000 δηλώσεις ιδιοκτησίας για το κτηματολόγιο στον νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Η κατάρτιση του Δασικού Χάρτη είναι απαιτούμενη για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την εύρυθμη λειτουργία του.

 

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων που βρίσκονται οι δασικές εκτάσεις είναι δυνατό να σχεδιάσουμε ορθότερα και γρηγορότερα τις μελλοντικές επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές.

Ταυτόχρονα γνωρίζοντας που τελειώνει η Δημόσια περιουσία και που ξεκινά η ιδιωτική έχουμε άμεσο όφελος την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.

Δυστυχώς όμως κατά την σύνταξη του δασικού χάρτη, λόγω του απαρχαιωμένου  αρχειακού υλικού και των μη καταγεγραμμένης σε βάση δεδομένων αποφάσεων της διοίκησης,  πολλές ιδιωτικές εκτάσεις εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες ως δάση και δασωμένες εκτάσεις.

Σε αυτή την περίπτωση  απαιτείται  η ένσταση κατά του δασικού χάρτη από τον ιδιοκτήτη της έκτασης με την βοήθεια τοπογράφου μηχανικού και η συμπλήρωση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αληθές της ένστασης.

Λόγω της εμπειρίας μου με την δασική νομοθεσία και την χρόνια ενασχόλησή μου τις αντίστοιχες διαδικασίες, είναι προς το συμφέρον σας να ζητήσετε τις υπηρεσίες μου στην ένσταση κατά του δασικού χάρτη.  

Σε περίπτωση που απαιτείται η εναντίωση κατά του Κυρωμένου Δασικού Χάρτη ή κατά της απόφασης χαρακτηρισμού του Δασαρχείου, τότε υπάρχει η δυνατότητα της σύνταξης τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας όπου ιδιώτης μηχανικός αποφαίνεται αν η έκταση είναι δασικού ενδιαφέροντος ή μη. 

 

Σε αυτού του είδους την τεχνική έκθεση, με την μελέτη αεροφωτογραφιών του έτους 1945 από το αρχείο της Γ.Υ.Σ. αλλά και με μεταγενέστερης εποχής αεροφωτογραφίες άλλων φορέων, συντάσσετε η τεχνική έκθεση όπου με φωτογραμμετρικές και φωτοερμηνευτικές μεθόδους εξηγεί σε συνδυασμό με την δασική νομοθεσία γιατί μια έκταση πρέπει να χαρακτηριστεί δασική ή μη δασική.