Φωτογραμμετρικές Μελέτες - Φωτοερμηνείες – Πραγματογνωμοσύνες

Η φωτογραφία έχει την ιδιότητα να ‘’παγώνει τον χρόνο’’ και να απεικονίζει την διαμορφωμένη κατάσταση στην στιγμή της φωτοληψίας για πάντα στο φιλμ.

Ανασύροντας αεροφωτογραφίες από τα αρχεία των υπηρεσιών – Γ.Υ.Σ. – ΥΠΟΥΡΓΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με την βοήθεια ειδικών λογισμικών μπορούμε να:

ανακτήσουμε μετρική πληροφορία εάν πρόκειται για φωτογραμμετρική μελέτη
ερμηνεύσουμε με επιστημονικές διαδικασίες την φωτογραφία, οπότε το προϊόν είναι η τεχνική έκθεση της φωτοερμηνείας.
Η πραγματογνωμοσύνη, συνήθως, είναι η δικαστική παραγγελία μια μελέτης / τεχνικής έκθεσης ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα που θέτει το δικαστήριο στον πραγματογνώμονα – τοπογράφο μηχανικό (ή άλλη ειδικότητα μηχανικού ανάλογα με την περίπτωση) με σαφή και εμπεριστατωμένο τρόπο και με τελικό σκοπό να βοηθηθεί το δικαστήριο από την παρουσίαση των τεχνικών δεδομένων μέσω της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.