Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικού

Η πολυετής μου ενασχόληση ως τοπογράφος μηχανικός αφορά:

 

  • κατασκευές έργων υποδομής και ιδιωτικών έργων
  • πολεοδομικές εφαρμογές και σχέδια πόλης
  • οικοδομικές άδειες και πολεοδομίες
  • συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας και καθέτων συνιδιοκτησιών
  • κτηματολόγιο και συναφή νομικά θέματα
  • δασική νομοθεσία και δασικοί χάρτες
  • εξειδικευμένο τοπογραφικός εξοπλισμός και λογισμικό

Λόγω της συνάφειάς μου με τα παραπάνω αντικείμενα, θα μπορούσα να σας συμβουλεύσω για την βέλτιστη διαδικασία ώστε να δρομολογηθεί η υπόθεσή σας, είτε ζητά λύση είτε πρέπει να υλοποιηθεί.